Thước cặp đồng hồ mitutoyo http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Sun, 29 Nov 2020 01:51:02 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-673 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-673.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-673
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: JAPAN
Khoảng đo: 0-300mm
Cấp chính xác: 0,04mm
Độ chia: 0.02mm
Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-673.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-673.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-673.doc
3.000.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-673 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 11:54:09 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-673.html
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685-y26.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: JAPAN
Phạm vị đo: 0-150mm
Độ chia: 0,01mm
Độ chính xác: ±0,04mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685-y26.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685-y26.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685-y26.doc
1.950.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 15:41:24 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685-y26.html
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-671 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-671.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-671
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: JAPAN
Phạm vị đo: 0-150mm
Độ chia: 0,02mm
Độ chính xác: ±0,04mm
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-671.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-671.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-671.doc
1.700.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-671 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 16:11:24 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-671.html
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-683.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-150mm
Cấp chính xác: ± 0.03mm
Độ chia: 0.02mm
Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-683.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-683.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-683.doc
1.690.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-683 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 11:47:13 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-683.html
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-684 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-684.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-684
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-200mm
Cấp chính xác: ± 0.03mm
Độ chia: 0.02mm
Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-684.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-684.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-684.doc
2.100.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-684 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 11:45:10 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-684.html
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-150mm
Cấp chính xác: ± 0.03mm
Độ chia: 0.01mm
Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685.doc
1.950.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-685 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 10:01:28 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-685.html
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-686.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686
Hãng sản xuất: Mitutoyo- Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Dải đo: 0-200mm
Cấp chính xác: ± 0.03mm
Độ chia: 0.01mm
Đọc kết quả trên mặt đồng hồ
Bảo hành: 12 Tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-686.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-686.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-686.doc
2.450.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-686 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 09:59:44 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-686.html
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-745 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-745.html Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-745
Hãng sản xuất : Mitutoyo - Nhật Bản   
Model : 505-745
Dải đo : 0 - 300mm
Độ phân giải : 0.02mm
Độ chính xác : ±0.04mm
Hệ đơn vị : mét
Trọng lượng : 370g
Xuất xứ : Nhật Bản
Bảo hành : 12 tháng

http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-745.doc
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-745.html
http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-745.doc
3.350.000 VND
Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-745 ]]>
Fri, 02 Dec 2016 21:57:08 +0700 http://thuoccapdongho-mitutoyo.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dong-ho-mitutoyo-505-745.html